Child enrollment

Školský rok 2024/2025

Máme dve pracoviská. Prosím v prihláške uveďte, či preferujete Gajovu 8, alebo Hummelovu 4.

Pokiaľ máte záujem o bilingválnu triedu v anglickom jazyku na Hummelovej 4, kontaktujte nás!

Prihlášku podáva zákonný zástupca dieťaťa alebo zákonní zástupcovia dieťaťa do 31.5.2024 alebo priebežne kliknutím sem.

a) The application can be electronically signed and scanned, then sent via email to info@skolkasvmichala.sk‎‎,or delivered to the electronic mailbox of the Private Kindergarten at Gajova 8, Bratislava, IČO 54528224

b) elektronicky cez portál edupage.sk 

b) By mail to the address of the kindergarten

c) osobne v priestoroch materskej školy k rukám zriaďovateľa alebo riaditeľa po telefonickej dohode na 0949 463 070