Cenník platný od 1.3.2024 do 14.8.2024

GAJOVA

Podmienky PRE OBE PRACOVISKÁ: Školné sa nevracia ani v prípade neprítomnosti dieťaťa v daný mesiac. Pokiaľ dieťa nastupuje/končí v priebehu mesiaca, ako aj v mesiacoch júl/august, je denná platba 30 eur vrátane stravy, alebo celomesačné školné. Výpovedná doba pri odchode je trojmesačná. Školné uhrádzate v rovnakej výške počas celého pobytu dieťaťa v našej škôlke, teda školné sa rodičom nenavyšuje. Školné sa navyšuje vždy len novoprijatým deťom podľa cenníka.

*Suma stravného sa môže zvýšiť podľa aktuálnych cien dodávateľov stravy.

The complete price list is always part of the contract that the parent concludes before the child's enrollment in our kindergarten. The price list, with the exception of meals, sa počas celého pobytu dieťaťa v škôlke nemení a tak je suma školného garantovaná počas celého pobytu dieťaťa v našej MŠ.

Cenník platný od 15.8.2024
490 EUR/mesačne na oboch pracoviskách

Suma 490 EUR/mesačne platí pre prvé dieťa z rodiny u  nás. Druhé dieťa 390 EUR mesačne. Tretie  a ďalšie dieťa 150 EUR mesačne. Bilingválna trieda anglická (na Hummelovej) alebo nemecká (na Gajovej) 590 EUR mesačne. Prvé dieťa v škôlke platí zápisné vo výške 1 mesačného školného. Zápisné sa nevracia. Školné sa nevracia ani v prípade neprítomnosti dieťaťa. Školné sa uhrádza aj v letných mesiacoch, počas ktorých je škôlka otvorená, aspoň jedno pracovisko. Výpovedná doba pri odchode je trojmesačná. Školné uhrádzate v rovnakej výške počas celého pobytu dieťaťa v našej škôlke, teda školné sa rodičom nenavyšuje. Školné sa navyšuje vždy len novoprijatým deťom podľa cenníka.

Sme neziskový projekt. Chcete nás podporiť?

Svoj dar pre našu škôlku môžete zaslať na účet vedený vo FIO banke: SK 27 8330 0000 0020 0220 3185

ĎAKUJEME Bohu známym darcom: 50 EUR, 22 EUR, 537,90 EUR, 365 EUR, 365 EUR