Cenník platný pre deti prijaté po 1.3.2024

GAJOVA

Podmienky PRE OBE PRACOVISKÁ: Školné sa nevracia ani v prípade neprítomnosti dieťaťa v daný mesiac. Pokiaľ dieťa nastupuje/končí v priebehu mesiaca, ako aj v mesiacoch júl/august, je denná platba 30 eur vrátane stravy, alebo celomesačné školné.

*Suma stravného sa môže zvýšiť podľa aktuálnych cien dodávateľov stravy.

Kompletný cenník je vždy súčasťou zmluvy, ktorú uzatvára rodič pred nástupom dieťaťa do našej materskej školy. Cenník, s výnimkou stravného, sa počas celého pobytu dieťaťa v škôlke nemení a tak je suma školného garantovaná počas celého pobytu dieťaťa v našej MŠ.

Sme neziskový projekt. Chcete nás podporiť?

Svoj dar pre našu škôlku môžete zaslať na účet vedený vo FIO banke: SK 27 8330 0000 0020 0220 3185

ĎAKUJEME Bohu známym darcom: 50 EUR, 22 EUR, 537,90 EUR, 365 EUR, 365 EUR