Bonus: Po dohode vopred môžu rodičia využívať naše parkovacie miesta aj počas dňa. Cez týždeň aj cez víkend.

………………….

Ako hospodárime s financiami?

Dve povinné rekonštrukcie a zariadenie škôlky nás v prvom roku stálo 55000 EUR, aby sme splnili prísne podmienky na zaradenie do siete škôl, vedenej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu.

Naše mesačné náklady spočívajú v platení miezd pre 4 zamestnancov, platení daní, odvodov; samozrejme hradíme nájomné, energie, účtovníctvo, BOZP, GDPR, dovážanú stravu, hygienické potreby, dezinfekcie; občasne nakupujeme literatúru pre pedagógov, pracovné zošity pre deti, edukačné pomôcky. Nepočítame mimoriadne výdavky a ešte sme nezačali splácať pôžičky. Mesačný chod nás stojí od 8000 do 10000 EUR.

Sme neziskový subjekt, z príjmov nevytvárame žiadny zisk.

 

………………..

Chcete nás podporiť?

Svoj dar pre našu škôlku môžete zaslať na účet vedený vo FIO banke:

SK 27 8330 0000 0020 0220 3185

…………………

ĎAKUJEME

Bohu známym darcom:  

50 EUR, 22 EUR, 537,90 EUR, 365 EUR, 365 EUR