Prihlasovanie detí

Školský rok 2024/2025

Máme dve pracoviská. Prosím v prihláške uveďte, či preferujete Gajovu 8, alebo Hummelovu 4.

Pokiaľ máte záujem o bilingválnu triedu v anglickom jazyku na Hummelovej 4, kontaktujte nás!

Prihlášku podáva zákonný zástupca dieťaťa alebo zákonní zástupcovia dieťaťa do 31.5.2024

a) elektronicky emailom podpísanú a oskenovanú na info@skolkasvmichala.sk, alebo doručenú do elektronickej schránky Súkromnej materskej školy, Gajova 8, Bratislava, IČO 54528224

b) elektronicky cez portál edupage.sk 

b) poštou na adrese materskej školy

c) osobne v priestoroch materskej školy k rukám zriaďovateľa alebo riaditeľa po telefonickej dohode na 0949 463 070