Prihlasovanie detí

Školský rok 2023/2024

Otvárame novú triedu v krásnom priestore na Hummelovej 4 (kúsok od hradu). Prosím v prihláške uveďte, či preferujete Gajovu 8, alebo Hummelovu 4.

Pokiaľ máte záujem o bilingválnu triedu v anglickom jazyku, kontaktujte nás!

Prihlášku podáva zákonný zástupca dieťaťa alebo zákonní zástupcovia dieťaťa

a) elektronicky emailom podpísanú a oskenovanú na info@skolkasvmichala.sk, alebo doručenú do elektronickej schránky Súkromnej materskej školy, Gajova 8, Bratislava, IČO 54528224

b) poštou na adrese materskej školy

c) osobne v priestoroch materskej školy k rukám zriaďovateľa alebo riaditeľa po telefonickej dohode