Prihlasovanie detí

Školský rok 2023/2024 (od 1.9.2023)

Otvárame novú triedu v krásnom priestore na Hummelovej 4 (kúsok od hradu). Prosím v prihláške uveďte, či preferujete Gajovu 8, alebo Hummelovu 4.

Hummelovu 4 práve pre Vás zariaďujeme!

Prihlášku podáva zákonný zástupca dieťaťa alebo zákonní zástupcovia dieťaťa

a) elektronicky emailom podpísanú a oskenovanú na info@skolkasvmichala.sk, alebo doručenú do elektronickej schránky Súkromnej materskej školy, Gajova 8, Bratislava, IČO 54528224

b) poštou na adrese materskej školy

c) osobne v priestoroch materskej školy k rukám zriaďovateľa alebo riaditeľa v dňoch

10.5.2023 od 15.00 do 17.00 hod.

17.5.2023 od 15.00 do 17.00 hod.

24.5.2023 od 15.00 do 17.00 hod.

31.5.2023 od 15.00 do 17.00 hod.

Plánujeme otvoriť aj ďalšie pracovisko v Starom Meste na Hummelovej 4 (kúsok od hradu).

Aktuálny školský rok (do 31.8.2023)

V tomto školskom roku máme voľné miesta už len na dočasnú starostlivosť do konca augusta. Keďže je veľký záujem o miesto od septembra, prosím informujte sa telefonicky u zriaďovateľky Jany Michaličkovej, tel. 0949 463 070

Pre dočasnú starostlivosť do 31.8.2023 slúži stará prihláška, ktorú si môžete stiahnuť TU.