Prihlasovanie detí

Prihlášku na školský rok 2022/2023 môžete podať do 31.5.2022

a) elektronicky do elektronickej schránky Súkromnej materskej školy, Gajova 8, Bratislava, IČO 54528224
b) poštou na adresu sídla Súkromnej materskej školy, Gajova 8, Bratislava
c) osobne v sídle Súkromnej materskej školy, Gajova 8, Bratislava k rukám zriaďovateľa

05.5.2022 od 15.00 do 17.00 hod.
12.5.2022 od 15.00 do 17.00 hod.
19.5.2022 od 15.00 do 17.00 hod.
26.5.2022 od 15.00 do 17.00 hod.

V týchto termínoch je možná aj osobná prehliadka materskej školy.

Prihlášku môžete podať na našom formulári, ktorý si môžete stiahnuť TU.
V prihláške sa nachádzajú aj informácie pre zákonných zástupcov dieťaťa o podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do našej súkromnej materskej školy.

Prihlášku nezabudnite podpísať obaja zákonní zástupcovia.