Prihlasovanie detí

Prihlášku na školský rok 2022/2023 môžete podať do 05.09.2022

Prihlášku môžete podať na našom formulári, ktorý si môžete stiahnuť TU.

V prihláške sa nachádzajú aj informácie pre zákonných zástupcov dieťaťa o podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do našej súkromnej materskej školy.

Prihlášku nezabudnite podpísať obaja zákonní zástupcovia.