Prihlasovanie detí

Máme 2 voľné miesta od januára 2023

Prihlášku na školský rok 2022/2023 môžete podať na našom formulári, ktorý si môžete stiahnuť TU.

V prihláške sa nachádzajú aj informácie pre zákonných zástupcov dieťaťa o podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do našej súkromnej materskej školy.

Prihlášku nezabudnite podpísať obaja zákonní zástupcovia.  

Ak si chcete rezervovať miesto na ďalší školský rok 2023/2024, požiadavku nám zašlite emailom na info@skolkasvmichala.sk.