Od januára máme 2 voľné miesta pre deti.

Prijímame deti od 3 do 6 rokov, aj predškolákov v povinnom ročníku. Vítané sú u nás aj deti, ktoré chcú rodičia vzdelávať doma (tzv. individuálne vzdelávanie). Prihlášku a podmienky prijatia nájdete v sekcii Prihlasovanie detí

Šťastné deti – spokojní rodičia

Vytvárame priateľské až rodinné spoločenstvo rodičov a detí.

Chceme byť miestom, kde sa dieťa ráno teší prísť a rodič s dôverou odovzdá svoje dieťa.

Chceme byť miestom, kde sa deti učia efektívne a užitočne využívať svoj čas na zveľaďovanie svojich schopností.

Deti vedieme k tomu, že každá maličkosť, ktorú v živote učinia, prispieva k spoločnému dobru.

Chceme odovzdávať deťom hodnoty ľudskosti, vzájomnej lásky k blížnemu, nezištnej pomoci a ochoty.

Ako to funguje?

Denne od 7:00 do 17.00

Dve triedy po 11 detí.

Kde sa škôlka nachádza?

Gajova ul. č. 8, Bratislava-Staré mesto.

Pred budovou máme 3 parkovacie miesta.

Aký je príspevok na chod škôlky?

Pozrite si náš cenník.

Na čom nám záleží?

Láska, kamaráti, vzťahy

Radosť, rozvoj, priateľstvá

Vzdelanie, hodnoty, viera

Čo ponúkame

– Inovatívne prvky vo výučbe a rozšírený školský vzdelávací program o pohyb, ekológiu podľa encykliky pápeža Františka Laudato si..

– Deti učíme nebyť konzumentmi v dnešnom svete, neplytvať a myslieť nielen na svoje potreby.

– U nás sa deti viac hýbu. Časť vyučovania presúvame do našej edukačnej záhrady a na dlhé edukačné prechádzky.

– Ponúkame láskyplné, kontaktné prostredie, ktoré učí deti pomenúvať, vyjadrovať svoje emócie a pracovať s nimi. Deťom nezakazujeme plakať.

– Dbáme na individuálny rozvoj všetkých oblastí u detí predškolského veku.

– Podporujeme individuálne talenty detí a učíme ich, ako môžu ich talenty byť darom a inšpiráciou pre iných.

Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.