Deti prijímame do naplnenia kapacity 10+10 detí, aj počas školského roka.

Ak hľadáte pre svoju 3 až 5-ročnú ratolesť, ktorá nebude absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie, miesto v škôlke, ste na správnom mieste. Prihlášku do našej škôlky, v ktorej je kapacita dvoch tried po 10 detí, si môžete stiahnuť tu.

Šťastné deti – spokojní rodičia

Vytvárame priestor, v ktorom deti nachádzajú priateľstvá, sú šťastné a cítia sa bezpečne. Vďaka skúseným a láskyplným vychovávateľkám sa vaše ratolesti stanú súčasťou rodinnej a priateľskej komunity.

Hry, vzdelanie a duchovné hodnoty u nás nie sú oddeľované, práve naopak. Pomáhame deťom prirodzene a hravo rozvíjať každú z oblastí.

Ako to funguje?

Máme dve triedy po 10 detí, denne v čase 7-17:00.

Kde sa škôlka nachádza?

Gajova ul. č. 8, Bratislava-Staré mesto
(pred budovou máme 3 vyhradené parkovacie miesta)

Aký je príspevok na chod škôlky?

Vzhľadom na vysoké náklady v centre mesta, ako aj personálne zabezpečenie (chceme dávať pracovníkom spravodlivú mzdu), je príspevok nastavený na sumu 395 €/mesiac + stravovanie (desiata, obed, olovrant).

Po zaradení do siete škôl, o čo sa snažíme, sa mesačný príspevok adekvátne zníži.

Na čom nám záleží?

Láska, kamaráti, vzťahy

Priateľstvá medzi rodinami

Vzdelanie, rozvoj, viera

Čo budeme s deťmi robiť

– s deťmi robíme aktivity, ktoré im vyhovujú, bavia ich a zároveň ich rozvíjajú – v interiéri aj exteriéri

– každý deň chceme chodiť von, navštevovať detské ihrisko a chodiť na prechádzky (Jakubovo námestie, Medická záhrada, kultúrne pamiatky v centre Bratislavy…)

– rozvíjame hrubú a jemnú motoriku

– každý deň aspoň krátko cvičíme

– vedieme deti k ekologickému spôsobu života

– vychovávame deti k úcte k iným ľudom a k Bohu

– používame nemecký jazyk v komunikácii s deťmi tak, aby sa naučili frázy z každodenného života

– realizujeme pohybové aktivity primerané veku detí

– rozvíjame pohybové a hudobné schopnosti detí, spievame, tancujeme

– deti nepoužívajú elektronické zariadenia (mobilné telefóny, tablety)

Čo ponúkame

– príjemný zrekonštruovaný interiér škôlky

– nové moderné vybavenie vrátane postieľok a posteľného prádla dodaných slovenskými výrobcami

– umiestnenie škôlky v centre Bratislavy, neďaleko Jakubovho námestia, Eurovea a Mlynských nív

– kvalitnú stravu zabezpečovanú overeným dodávateľom zabezpečujúcim jedlo aj pre iné škôlky

– 3 parkovacie miesta pred budovou na čas privezenia a odvedzenia detí

– aspoň 1x za pol roka zorganizovanie aktivity, kde môžu rodiny budovať vzťahy (opekačka na Železnej studienke/Kačíne, spoločný výlet apod.)


Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.