ANGLICKÁ BILINGVÁLNA TRIEDA –  Na Hummelovej 4 otvárame bilingválnu triedu. Informujte sa o miestach na tel. 0949 463 070

 

Ak hľadáte základnú školu, na Hummelovej 4 otvárame triedy prvého – štvrtého ročníka. KLIKNITE SEM www.skolasvmichala.sk 

Šťastné deti – spokojní rodičia

Vytvárame priateľské až rodinné spoločenstvo rodičov a detí.

Chceme byť miestom, kde sa dieťa ráno teší prísť a rodič s dôverou odovzdá svoje dieťa.

Chceme byť miestom, kde sa deti učia efektívne a užitočne využívať svoj čas na zveľaďovanie svojich schopností.

Deti vedieme k tomu, že každá maličkosť, ktorú v živote učinia, prispieva k spoločnému dobru.

Chceme odovzdávať deťom hodnoty ľudskosti, vzájomnej lásky k blížnemu, nezištnej pomoci a ochoty.

Kedy máme otvorené?

Denne od 7:00 do 17.00

Dve vzdelávacie skupiny po 10 detí.

Kde sídlime?

Gajova ul. č. 8, Bratislava-Staré mesto.

Pred budovou máme 2 parkovacie miesta.

ŠKOLNÉ UŽ OD 240 EUR mesačne.

Pozrite si náš podrobný cenník.

Na čom nám záleží?

 

Radosť, rozvoj, priateľstvá, vzdelanie, hodnoty, viera

 

– Inovatívne prvky vo výučbe a rozšírený školský vzdelávací program o ekológiu podľa encykliky pápeža Františka Laudato si.

– Deti učíme nebyť konzumentmi v dnešnom svete, neplytvať a myslieť nielen na svoje potreby.

– U nás sa deti viac hýbu. Časť vyučovania presúvame do našej edukačnej záhrady a na dlhé edukačné prechádzky.

– Ponúkame láskyplné, kontaktné prostredie, ktoré učí deti pomenúvať, vyjadrovať svoje emócie a pracovať s nimi. Deťom nezakazujeme plakať.

– Dbáme na individuálny rozvoj všetkých oblastí u detí predškolského veku.

– Podporujeme individuálne talenty detí a učíme ich, ako môžu ich talenty byť darom a inšpiráciou pre iných.

 

Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.