Škôlka sv. Michala ide do novej etapy.

 

Ako sme začínali? Minulý rok sme otvorili súkromné detské centrum „Škôlka sv. Michala“ a po roku náročných administratívnych peripetií a dvoch rekonštrukciách vstupujeme od 1.9.2022 do novej etapy.
Naša škôlka sa stala registrovanou Súkromnou materskou školou v sieti škôl a školských zariadení vedenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.
 
Čo to znamená pre deti? Naďalej sa budú učiť hravou formou, pani učiteľky však budú dôsledne dbať na napĺňanie vzdelávacích štandardov, na dôslednú prípravu na budúcu školskú dochádzku. To všetko však pôjde ruka v ruke s hodnotovou výchovou, ktorá je u nás v škôlke hlavným motívom. 
 
Kto bude u nás učiť v tomto školskom roku? 
 
 Mgr. Katarína Mazúrová, riaditeľka
 
„…aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ (2 Tim 3,17)
 
Napĺňanie tohto poslania začalo u mňa pred viac ako dvadsiatymi rokmi, keď mi bola do starostlivosti zverená moja prvá detská skupinka vo farnosti, s ktorou sme sa modlili, učili o Bohu, spievali spolu na Svätých omšiach, podnikali rôzne akcie a trávili spolu čas počas prázdnin v kresťanských táboroch i počas všedných dní na Svätých omšiach aj mimo nich.
Odvtedy sa moje pôsobenie presunulo do základných škôl a gymnázií, kde som pôsobila ako katechétka pre malých i tých väčších a následne do materských škôl, kde mi boli zverené najmenšie deti.
Mám skúsenosť s výchovou a vzdelávaním v štátnom i cirkevnom školstve, s prácou s rodinami, animátormi i učiteľmi, ktorí sú okrem detí ďalšími protagonistami výchovy. 
 
Rodina a škola sú dva subjekty, ktoré majú dominujúce postavenie v živote dieťaťa. Nesú za jeho výchovu a vzdelávanie spoločnú zodpovednosť a hoci najväčší vplyv na jeho formáciu má rodina, škola ho vhodným spôsobom dopĺňa. A preto je potrebné výchovné úlohy rodiny i školy koordinovať.
 
Za výchovu svojich detí i výchovu k viere v útlom veku sú v prvom rade zodpovední rodičia. Byť rodičmi znamená každý deň darovať svoj život dieťaťu,  zachovať ho a rozvíjať. Je to nepretržité darovanie, ktoré sa predlžuje po celý život dieťaťa. Dôležitou úlohou rodičov je vytváranie prostredia, v ktorom si dieťa postupne utvára správny vzťah k hodnotám a rozvíja všetky stránky svojej osobnosti. Takýmto prostredím je pre neho len prostredie bohaté na lásku. Úloha rodičov vo výchove je nezastupiteľná a jej práva sú prvoradé pred všetkými ostatnými inštitúciami. 
 
 
Mgr. Alžbeta Beláková, pedagóg s 5 ročnou praxou
 
Rada pracujem a venujem sa deťom, okrem náboženskej, čo je mne samozrejmé, aj  po diagnostickej stránke, hlavne jazykovou(logopedickou) formou hier a básnickej, rečňovaniek. Zároveň je to pre mňa výzvou venovať sa aj svojmu profesijnému rozvoju v tejto oblasti. 
Deti vnímajú nás i svet okolo, a my, poznávajúc jedinečnosť ich talentov a darov môžeme skrášľovať ich potenciál. Zároveň túžim deťom odovzdávať prirodzené cnosti, ako láskavosť, ktorá prináša aj odpustenie; miernosť, ktorá otvára k vďačnosti; horlivosť, ktorá napomáha k vytrvalosti. Ak ich deti vidia v našom živote ako príklad postupne ich si ich aj sami osvoja. 
 
 
Mgr. Michaela Wallenfelsová, absolventka predprimárnej pedagogiky
 
„Práca s deťmi ma napĺňala už od čias, keď som aj ja sama ešte bola tak trochu dieťaťom. Niekoľko rokov som sa angažovala v Erku (hnutie kresťanských spoločenstiev detí), neskôr som počas strednej školy pracovala v súkromných jasliach a často som aj svoj voľný čas investovala do hry s deťmi. Vďaka štúdiu sa táto moja záľuba stala mojím povolaním. Ako vyštudovaná učiteľka pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa teším, že môžem deťom okrem zábavy odovzdávať aj hodnoty a nechať sa obohacovať ich pohľadom na svet. Každé dieťa vnímam ako osobnosť, ktoré potrebuje v učiteľovi nachádzať najmä sprievodcu a priateľa, ktorý mu pomôže svoju osobnosť spoznávať a rozvíjať.“ 
 

Zakladatelia Škôlky sv. Michala

Ing. Tomáš Kováčik, PhD. : Túžim po tom, aby na Slovensku vznikali ďalšie katolícke škôlky, kde vznikajú krásne priateľstvá.‘ Tak sa stručne dá popísať motivácia jedného zo zakladateľov Škôlky sv. Michala, Tomáša Kováčika, pustiť sa do tohto diela. Túžil, aby čím viac detí dostávalo také dobro, aké dostali v škôlke jeho deti.

JUDr. Jana Michaličková, PhD., zriaďovateľka školy: Právnička pracujúca pre neziskový sektor, mama dvoch chlapcov, ktorá túžila dať svojim deťom výchovu v katolíckej viere, avšak miest v cirkevných škôlkach je veľmi málo. Je zriaďovateľkou inej úspešnej Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne, ktorú spolu s mamou zakladali a vedú už takmer 17 rokov. „Skúsenosti s administratívnym, právnym a finančným vedením školy som chcela využiť aj v mieste, kde teraz žije moja rodina, a tým je Bratislava. Verím, že vytvorením malej rodinnej škôlky s kresťanskou výchovou, ponúkame miesto pre deti, ktorých rodičia túžia po vzdelaní a výchove komunitného typu, s hodnotovým smerovaním.“

Viac o nás, našich pohnútkach a cieľoch si prečítate v médiách:

Otvárame novú škôlku v srdci Bratislavy, plníme tým sen o katolíckom vzdelávaní (postoj.sk)
V bratislavskom Starom meste vznikla nová katolícka škôlka (rádio Lumen, 16:30)
Najnovšiu reláciu o našej škôlke, jej fungovaní, zásadách, inšpiráciách a jej zakladateľoch si môžete vypočuť na rádiu Lumen v relácii Lupa: https://www.lumen.sk/archiv-play/145299