Škôlka sv. Michala sa ďalej rozvíja.

 

Ako sme začínali? V septembri 2021 sme otvorili súkromné detské centrum „Škôlka sv. Michala“ a po roku náročných administratívnych peripetií a dvoch rekonštrukciách sme od 1.9.2022 zaradení v sieti škôl a školských zariadení vedenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ako súkromná materská škola..
 
Čo to znamená pre deti? Naďalej sa učia hravou formou, pani učiteľky však dôsledne dbajú na napĺňanie vzdelávacích štandardov, na dôslednú prípravu na budúcu školskú dochádzku. To všetko však ide ruka v ruke s hodnotovou výchovou, ktorá je u nás v škôlke hlavným motívom. 
 
 
Našu škôlku tvoria naši ľudia 
 
 Mgr. Katarína Mazúrová, riaditeľka
 
„…aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ (2 Tim 3,17)
 
Napĺňanie tohto poslania začalo u mňa pred viac ako dvadsiatymi rokmi, keď mi bola do starostlivosti zverená moja prvá detská skupinka vo farnosti, s ktorou sme sa modlili, učili o Bohu, spievali spolu na Svätých omšiach, podnikali rôzne akcie a trávili spolu čas počas prázdnin v kresťanských táboroch i počas všedných dní na Svätých omšiach aj mimo nich.
Odvtedy sa moje pôsobenie presunulo do základných škôl a gymnázií, kde som pôsobila ako katechétka pre malých i tých väčších a následne do materských škôl, kde mi boli zverené najmenšie deti.
Mám skúsenosť s výchovou a vzdelávaním v štátnom i cirkevnom školstve, s prácou s rodinami, animátormi i učiteľmi, ktorí sú okrem detí ďalšími protagonistami výchovy. 
 
Rodina a škola sú dva subjekty, ktoré majú dominujúce postavenie v živote dieťaťa. Nesú za jeho výchovu a vzdelávanie spoločnú zodpovednosť a hoci najväčší vplyv na jeho formáciu má rodina, škola ho vhodným spôsobom dopĺňa. A preto je potrebné výchovné úlohy rodiny i školy koordinovať.
 
Za výchovu svojich detí i výchovu k viere v útlom veku sú v prvom rade zodpovední rodičia. Byť rodičmi znamená každý deň darovať svoj život dieťaťu,  zachovať ho a rozvíjať. Je to nepretržité darovanie, ktoré sa predlžuje po celý život dieťaťa. Dôležitou úlohou rodičov je vytváranie prostredia, v ktorom si dieťa postupne utvára správny vzťah k hodnotám a rozvíja všetky stránky svojej osobnosti. Takýmto prostredím je pre neho len prostredie bohaté na lásku. Úloha rodičov vo výchove je nezastupiteľná a jej práva sú prvoradé pred všetkými ostatnými inštitúciami. 
 
Mgr. Jana Mazúrová, pedagóg
Pedagogička, ktorú deti jednoducho milujú. Svojim vľúdnym prístupom dokáže rýchlo zaujať pozornosť detí, pripraviť pre nich atraktívny a edukačne hodnotný program a nezabúdať pri tom na prejavy láskavosti. Preto ju deti ráno vždy vítajú s radosťou a tešia sa na ňu každý deň. 
 
Bc. Alena Petrasová – študentka pedagogiky
Alenka je mladá talentovaná študentka, ktorá je dušou pri deťoch. Absolvovala bakalárske štúdium v odbore liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte UK. Teraz pokračuje na magisterskom štúdiu v odbore špeciálna pedagogika. Je nabitá vedomosťami, ktoré bude pod vedením našich pedagógov aplikovať aj v praxi našej škôlky.
 
Viktoria Romanjuk,  prevádzkarka
 
Viktória sa stará o chod celej prevádzky od správneho stravovania detí až po dohliadanie na hygienu a čistotu prostredia. Zároveň je nám pomocou pri tlmočení z Ukrajinčiny do Slovenčiny pre ukrajinských rodičov a deti.
 
 
 
……
 
Projekt Ukrajinskej vzdelávacej skupiny
 
Od septembra do decembra 2022 sme vytvorili ukrajinskú vzdelávaciu skupinu, ktorú samostatne viedla Larisa Chernushenko,  učiteľka, ktorá našla na Slovensku dočasné útočisko pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Deti boli vzdelávané v sponzorskom programe za znížené školné. Náklady na pedagóga prevádzku Ukrajinskej vzdelávacej skupiny financovala z grantu Konferencie biskupov Slovenska a v spolupráci s rehoľou  Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame. 
 

Zakladatelia Škôlky sv. Michala

Ing. Tomáš Kováčik, PhD.Túžim po tom, aby na Slovensku vznikali ďalšie katolícke škôlky, kde vznikajú krásne priateľstvá.‘ Tak sa stručne dá popísať motivácia jedného zo zakladateľov Škôlky sv. Michala, Tomáša Kováčika, pustiť sa do tohto diela. Túžil, aby čím viac detí dostávalo také dobro, aké dostali v škôlke jeho deti.

JUDr. Jana Michaličková, PhD., zriaďovateľka školy: Právnička pracujúca pre neziskový sektor, mama dvoch rytierov a jednej malej princeznej, ktorá túži dať svojim deťom výchovu v katolíckej viere, avšak miest v cirkevných škôlkach je veľmi málo. Je zriaďovateľkou inej úspešnej Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne, ktorú spolu s mamou zakladali a vedú už takmer 17 rokov. „Skúsenosti s administratívnym, právnym a finančným vedením školy som chcela využiť aj v mieste, kde teraz žije moja rodina, a tým je Bratislava. Verím, že vytvorením malej rodinnej škôlky s kresťanskou výchovou, ponúkame miesto pre deti, ktorých rodičia túžia po vzdelaní a výchove komunitného typu, s hodnotovým smerovaním.“

Viac o nás, našich pohnútkach a cieľoch si prečítate v médiách:

Otvárame novú škôlku v srdci Bratislavy, plníme tým sen o katolíckom vzdelávaní (postoj.sk)
V bratislavskom Starom meste vznikla nová katolícka škôlka (rádio Lumen, 16:30)
Najnovšiu reláciu o našej škôlke, jej fungovaní, zásadách, inšpiráciách a jej zakladateľoch si môžete vypočuť na rádiu Lumen v relácii Lupa: https://www.lumen.sk/archiv-play/145299