Škôlka sv. Michala sa ďalej rozvíja.

 

Ako sme začínali? V septembri 2021 sme otvorili súkromné detské centrum „Škôlka sv. Michala“ a po roku náročných administratívnych peripetií a dvoch rekonštrukciách sme od 1.9.2022 zaradení v sieti škôl a školských zariadení vedenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ako súkromná materská škola. Od 1.9.2023, pre veľký záujem o našu škôlku, otvárame novú triedu na Hummelovej 4 v Starom Meste.
 
 

Našu škôlku tvoria naši ľudia 

 
 Mgr. Katarína Mazúrová, riaditeľka (pracovisko Gajova 8)
 „…aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ (2 Tim 3,17)
 Napĺňanie tohto poslania začalo u mňa pred viac ako dvadsiatymi rokmi, keď mi bola do starostlivosti zverená moja prvá detská skupinka vo farnosti, s ktorou sme sa modlili, učili o Bohu, spievali spolu na Svätých omšiach, podnikali rôzne akcie a trávili spolu čas počas prázdnin v kresťanských táboroch i počas všedných dní na Svätých omšiach aj mimo nich.
Odvtedy sa moje pôsobenie presunulo do základných škôl a gymnázií, kde som pôsobila ako katechétka pre malých i tých väčších a následne do materských škôl, kde mi boli zverené najmenšie deti.
Mám skúsenosť s výchovou a vzdelávaním v štátnom i cirkevnom školstve, s prácou s rodinami, animátormi i učiteľmi, ktorí sú okrem detí ďalšími protagonistami výchovy. 
 Rodina a škola sú dva subjekty, ktoré majú dominujúce postavenie v živote dieťaťa. Nesú za jeho výchovu a vzdelávanie spoločnú zodpovednosť a hoci najväčší vplyv na jeho formáciu má rodina, škola ho vhodným spôsobom dopĺňa. A preto je potrebné výchovné úlohy rodiny i školy koordinovať.
 Za výchovu svojich detí i výchovu k viere v útlom veku sú v prvom rade zodpovední rodičia. Byť rodičmi znamená každý deň darovať svoj život dieťaťu,  zachovať ho a rozvíjať. Je to nepretržité darovanie, ktoré sa predlžuje po celý život dieťaťa. Dôležitou úlohou rodičov je vytváranie prostredia, v ktorom si dieťa postupne utvára správny vzťah k hodnotám a rozvíja všetky stránky svojej osobnosti. Takýmto prostredím je pre neho len prostredie bohaté na lásku. Úloha rodičov vo výchove je nezastupiteľná a jej práva sú prvoradé pred všetkými ostatnými inštitúciami. 
 
Slávka Feketeová, MBA, zástupkyňa riaditeľky (pracovisko Hummelova 4)
 V školstve pracujem ako učiteľka pre predprimárne vzdelávanie 12rokov. Milujem prácu s deťmi a myslím si, že viem rozprávať „ich jazykom“, pochopiť ich individualitu a jedinečnosť. Som veľmi kreatívna, vediem deti k hudbe, keďže hrám dobre na klavíri a tvorím aj svoju vlastnú hudbu. K tejto práci som sa dostala však až potom, ako som si sama založila rodinu a zistila som , že mám krásny vzťah k deťom a je mojim poslaním budovať v nich lásku k životu, ľuďom  a prostrediu okolo seba. Rozhodla som sa pre nadstavbové štúdium zamerané na predškolskú výchovu. Avšak ako napovedá môj titul, mám ukončené aj MBA štúdium na City University v Trenčíne, kde celé štúdium bolo vyučované v anglickom jazyku. Vďaka 
tomu, som mala možnosť naučiť sa výborne tento jazyk a neustále sa v ňom zdokonaľujem. Mám dlhoročné skúsenosti s vedením krúžku pre deti zameraným na hravé spoznávanie anglického jazyka. Som rada, že všetky svoje doterajšie skúsenosti budem môcť uplatniť pri práci s vašimi deťmi. Verím, že spoločne vytvoríme pre nich krásne rodinné prostredie, kde sa budú každý deň radi vracať s túžbou po nových vedomostiach, či už v slovenskom alebo anglickom jazyku. t
Vedie bilingválnu anglickú triedu na pracovisku Hummelova 4.

Mgr. Alena Petrasová – špeciálna pedagogička (pracovisko Hummelova 4)
Alenka je mladá talentovaná pedagogička, ktorá je dušou pri deťoch. Absolvovala bakalárske štúdium v odbore liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte UK. Následne úspešne absolvovala magisterské štúdium v odbore špeciálna pedagogika. Je nabitá vedomosťami, ktoré bude pod vedením našich pedagógov aplikovať aj v praxi našej škôlky.
 
Viktoria Romanjuk,  prevádzkarka
 
Viktória sa stará o chod celej prevádzky od správneho stravovania detí až po dohliadanie na hygienu a čistotu prostredia. Zároveň je nám pomocou pri tlmočení z Ukrajinčiny do Slovenčiny pre ukrajinských rodičov a deti.
 
 
 
……
 
Projekt Ukrajinskej vzdelávacej skupiny
 
Od septembra do decembra 2022 sme vytvorili ukrajinskú vzdelávaciu skupinu, ktorú samostatne viedla Larisa Chernushenko,  učiteľka, ktorá našla na Slovensku dočasné útočisko pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Deti boli vzdelávané v sponzorskom programe za znížené školné. Náklady na pedagóga prevádzku Ukrajinskej vzdelávacej skupiny financovala z grantu Konferencie biskupov Slovenska a v spolupráci s rehoľou  Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame. 
 

Zakladatelia Škôlky sv. Michala

Ing. Tomáš Kováčik, PhD.Túžim po tom, aby na Slovensku vznikali ďalšie katolícke škôlky, kde vznikajú krásne priateľstvá.‘ Tak sa stručne dá popísať motivácia jedného zo zakladateľov Škôlky sv. Michala, Tomáša Kováčika, pustiť sa do tohto diela. Túžil, aby čím viac detí dostávalo také dobro, aké dostali v škôlke jeho deti.

JUDr. Jana Michaličková, PhD., zriaďovateľka školy: Právnička pracujúca pre neziskový sektor, mama dvoch rytierov a jednej malej princeznej, ktorá túži dať svojim deťom výchovu v katolíckej viere, avšak miest v cirkevných škôlkach je veľmi málo. Je zriaďovateľkou inej úspešnej Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne, ktorú spolu s mamou zakladali a vedú už takmer 17 rokov. „Skúsenosti s administratívnym, právnym a finančným vedením školy som chcela využiť aj v mieste, kde teraz žije moja rodina, a tým je Bratislava. Verím, že vytvorením malej rodinnej škôlky s kresťanskou výchovou, ponúkame miesto pre deti, ktorých rodičia túžia po vzdelaní a výchove komunitného typu, s hodnotovým smerovaním.“

Viac o nás, našich pohnútkach a cieľoch si prečítate v médiách:

Otvárame novú škôlku v srdci Bratislavy, plníme tým sen o katolíckom vzdelávaní (postoj.sk)
V bratislavskom Starom meste vznikla nová katolícka škôlka (rádio Lumen, 16:30)
Najnovšiu reláciu o našej škôlke, jej fungovaní, zásadách, inšpiráciách a jej zakladateľoch si môžete vypočuť na rádiu Lumen v relácii Lupa: https://www.lumen.sk/archiv-play/145299