Slávka Feketeová, MBA, zástupkyňa riaditeľky (pracovisko Hummelova 4)

 V školstve pracujem ako učiteľka pre predprimárne vzdelávanie 12rokov. Milujem prácu s deťmi a myslím si, že viem rozprávať „ich jazykom“, pochopiť ich individualitu a jedinečnosť. Som veľmi kreatívna, vediem deti k hudbe, keďže hrám dobre na klavíri a tvorím aj svoju vlastnú hudbu. K tejto práci som sa dostala však až potom, ako som si sama založila rodinu a zistila som , že mám krásny vzťah k deťom a je mojim poslaním budovať v nich lásku k životu, ľuďom  a prostrediu okolo seba. Rozhodla som sa pre nadstavbové štúdium zamerané na predškolskú výchovu. Avšak ako napovedá môj titul, mám ukončené aj MBA štúdium na City University v Trenčíne, kde celé štúdium bolo vyučované v anglickom jazyku. Vďaka  tomu, som mala možnosť naučiť sa výborne tento jazyk a neustále sa v ňom zdokonaľujem. Mám dlhoročné skúsenosti s vedením krúžku pre deti zameraným na hravé spoznávanie anglického jazyka. Som rada, že všetky svoje doterajšie skúsenosti budem môcť uplatniť pri práci s vašimi deťmi. Verím, že spoločne vytvoríme pre nich krásne rodinné prostredie, kde sa budú každý deň radi vracať s túžbou po nových vedomostiach, či už v slovenskom alebo anglickom jazyku. t

Vedie bilingválnu anglickú triedu na pracovisku Hummelova 4.

Scarlett Cabajová, učiteľka (pracovisko Hummelova 4)

Od mojich 7 rokov som chodila na základnú školu do Kittsee, neskôr na 8 ročné gymnázium v Neusiedl am See, kde som bola v športovej triede. Bola to zároveň trieda zameraná na cudzie jazyky ako angličtina, francúzština a latinčina. Samozrejme hlavným jazykom, v ktorom prebiehali všetky ostatné predmety, bola nemčina. Slovenských študentov na škole nás bolo v tej dobe veľmi málo, približne 5. Začiatky boli pre mňa veľmi náročné, nakoľko zo začiatku som nerozumela a všetko bolo pre mňa úplne cudzie. Štúdium v Rakúsku bolo veľmi ťažké, hlavne na veľmi kvalitnom Gymnáziu v Neusiedl am See. No môžem povedať, že moje detstvo strávené v škole v Rakúsku a moje každodenné cestovanie vlakom mi dalo do života veľmi veľa. Naučila som sa samostatnosti od skorého veku, odvážnosti a nebojácnosti cestovať do cudzieho sveta už ako dieťa.

Keď som dovŕšila 17 rokov, odcestovala som do USA na školu, kde som strávila rok v hosťovskej rodine. Napriek tomu, že som tam na začiatku zažila kultúrny šok, môžem nakoniec povedať, že môj rok strávený v USA, v Oregone, bol tým najúžasnejším rokom, aký som kedy zažila. Neskôr som študovala vo Viedni Transkulturálnu komunikáciu – Tlmočníctvo a prekladateľstvo. Mám obrovskú vášeň pre cestovanie a spoznávanie iných kultúr.

Som veľmi aktívny človek, ktorý je neustále v pohybe a nerada sedí. Aktívne športujem a tancujem salsu a bachatu. Okrem iného sa venujem aj nutričnému poradenstvu. Rada pozerám videa a počúvam podcasty v oblasti osobného rozvoja.

Práca s deťmi ma veľmi napĺňa, pretože im môžem odovzdávať lásku a tie správne hodnoty do života.Verím, že keď ku deťom človek pristupuje s láskou, pochopením a trpezlivosťou, môže toho dosiahnuť veľmi veľa.

Mgr. Hana Malíková, pedagóg –  pracovisko Gajova 8

Mgr. Alena Petrasová – špeciálny pedagóg, pracovisko Hummelova

Terézia Podhradská, Nikoleta Rambalová, Rebeka Miklošková –  talentované študentky pedagogiky, pracovisko Gajova, Hummelova

Viktória Romanjuk –  prevádzkar na pracovisku Hummelova 4

Yvetta Romanjuk –  prevádzkar na pracovisku Gajova 8

Zakladatelia Škôlky sv. Michala

Ing. Tomáš Kováčik, PhD.Túžim po tom, aby na Slovensku vznikali ďalšie katolícke škôlky, kde vznikajú krásne priateľstvá.‘ Tak sa stručne dá popísať motivácia jedného zo zakladateľov Škôlky sv. Michala, Tomáša Kováčika, pustiť sa do tohto diela. Túžil, aby čím viac detí dostávalo také dobro, aké dostali v škôlke jeho deti.

JUDr. Jana Michaličková, PhD., zriaďovateľka školy: Právnička pracujúca pre neziskový sektor, mama dvoch rytierov a jednej malej princeznej, ktorá túži dať svojim deťom výchovu v katolíckej viere, avšak miest v cirkevných škôlkach je veľmi málo. Je zriaďovateľkou inej úspešnej Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne, ktorú spolu s mamou zakladali a vedú už takmer 17 rokov. „Skúsenosti s administratívnym, právnym a finančným vedením školy som chcela využiť aj v mieste, kde teraz žije moja rodina, a tým je Bratislava. Verím, že vytvorením malej rodinnej škôlky s kresťanskou výchovou, ponúkame miesto pre deti, ktorých rodičia túžia po vzdelaní a výchove komunitného typu, s hodnotovým smerovaním.“

Viac o nás, našich pohnútkach a cieľoch si prečítate v médiách:

Otvárame novú škôlku v srdci Bratislavy, plníme tým sen o katolíckom vzdelávaní (postoj.sk)
V bratislavskom Starom meste vznikla nová katolícka škôlka (rádio Lumen, 16:30)
Najnovšiu reláciu o našej škôlke, jej fungovaní, zásadách, inšpiráciách a jej zakladateľoch si môžete vypočuť na rádiu Lumen v relácii Lupa: https://www.lumen.sk/archiv-play/145299